גוף בודק (Inspection Body):

 

התקן החדש להסמכת צנרת וציוד פנים מפעלי לגז טבעי", ת"י 6464 מחייב בדיקת גוף בודק, לחברתנו יש אפשרות לספק מספר שרותים בתחום זה:

 • שרותי בדיקה ואישור של ציוד הקצה, לינק לאישור משרד האנרגיה
 • שרותי צד ג' - בעיקר נדרש לציוד ישן או למערכת שנבנתה למפעל בהתאמה אישית ולהסמכת "החתונה" בין המבער לדוד / תנור, לבדיקות מקדמיות לצנרת ולציוד קצה
 • פרטים נוספים ניתן למצוא בלינק

הסבות - ליווי מלא

 

לפירוט בנושא זה לחץ כאן.

הדרכות:

 

חברתנו מתמחה בלימודי גז טבעי ויכולה להציע את הקורסים הבאים: 

 • קורסי טכנאים והנדסאים במכללות: מתקין גז טבעי, מפעיל גז טבעי, ממונה בטיחות לגז טבעי, קורסים יעודיים למפעלים 
 • קורסי DVGW למהנדסים ולמפעילי אחזקה – לפירוט בנושא זה לחץ כאן.
 • קורסי הנדסת בעירה (מתקני קצה) לגז טבעי – עבודה עם תקנים, בדיקות התאמה לתקן החדש, הסמכת ציוד ישן לגז טבעי, תיעוד נדרש ועוד

יעוץ וליווי צרכני קצה וחברות חלוקה:

 

ניהול מסמכים 

 • כתיבת פילוסופיה למספור מסמכים, שרטוטים ותוכניות 
 • כתיבת נוהל מספור ועדכון רוויזיות

 

סטטוטוריקה 

 • כתיבת נוהל הגשת תוכניות סטטוטוריות הכולל: 
 • הגשה תכנית עבודה לרשות הרישוי לגז טבעי 
 • הגשת היתרי בניה לרשות הרישוי לגז טבעי 
 • הגשת תוכנית עבודה לרשות הגז הטבעי 
  • ניהול (בצמוד לאדריכל ) תוכניות הגשה לרשויות השונות כולל ניהול מענה להערות הוועדה המחוזית ותגובות בהתאם עד אישור הוועדה המחוזית ורשות הגז 


תחנות מניה והפחתה

 •  כתיבת מפרטים לכול סוגי התחנות עפ"י התקנים הרלוונטיים 
 • ביצוע הערכה טכנו-כלכלית לכול מתקן כולל כתיבת סיכום ההצעות המתקלות הספקים ועזרה בבחירתם 
 • אישור המפרטים מול רשות הגז ו-PB 
 • הגדרות רשימת חלקי חילוף הנדרשים לכול מתקן למשך תקופת זמן מוגדרת 
 • הגדרת ספרי תחנה / מתקן והמסמכים הדרושים לצורך אישורו ברשות הגז, בדיקת ספרי התחנה מול הספק 
 • ביצוע בדיקות במפעל וכתיבת דוח מסכם (FAT) 
 • ביצוע בדיקות בשטח לאחר הנחת המתקנים (SAT) וכתיבת דוח מסכם 


אודוריזציה 

 • כתיבת מפרט מתקן אודוריזציה 
 • עזרה בהשגחת היתרי רעלים מול המשרד לאיכות הסביבה 
 • כתיבת מפרט לטיפול בחומר ההצחנה: מילוי חוזר, מילוי ראשוני, השבתה וכו' 
 • אישור המפרטים מול רשות הגז ו-PB 


תפעול ואחזקה 

 • כתיבת פילוסופיית תפעול החברה, הכולל אפיון התהליכים השונים בתפעול ואחזקה ומרווחי זמן לטיפול בכול פרט במערכת הגז 
 • אישור המפרט מול רשות הגז ו-PB 
 • עזרה לגבי התקשרות עם קבלני משנה בנושאי תפעול כגון חשמל וסקאדה (SCADA) 
 • יכולת לבצע אחזקה שוטפת בפועל ומענה לתקלות בשעת חירום 
 • הגדרת רשימת חלקי חילוף למערכת הגז בכללותה 
 • הכנת טפסים רלוונטיים לתפעול ואחזקה 
 • כתיבת לוח זמנים ופעילות שנתי למערך התפעול 
 • אפיון צוותי התפעול והאחזקה 
 • כתיבת פילוסופיית גיוס כוח אדם הנדרש בכול שנה לפרויקט 
 • הגדרת ציוד לצוותי התפעול, הגדרת ציוד לרכבי התפעול 
 • הגדרת תפקידים במערך התפעול והציוד הנדרש 

 

בדיקות לחץ 

 • כתיבת נוהל בדיקות לחץ הידרוסטאטיות לצינור PE 
 • כתיבת נוהל לבדיקות פנאומטיות לצינור פלדה 
 • כתיבת נוהל ניקוי ויבוש צינור PE 
 • כתיבת נוהל ניקוי ויבוש לצינור פלדה 
 • אישור הנהלים מול רשות הגז ו-PB

 

מערכת SCADA 

 • אפיון צרכי SCADA לחברה כולל כמות המשדרים וסוגם 
 • עזרה עם התקשרות נותן שרותים בתחום הSCADA 

נוהל חירום 

 • כתיבת נוהל חירום לחברה בעברית ואנגלית 
 • ביצוע טופס אירוע חירום: Incident Report 
 • אישור הנוהל מול רשות הגז ו-PB 
 • ביצוע תרגיל חירום על "יבש" (תרגיל שולחני ) 
 • עזרה בביצוע תרגיל חירום יחד עם הלקוחות ונתג"ז 
 • הקמה 
 • כתיבת פילוסופיית הקמה לחברה 
 • כתיבת כתבי כמויות לביצוע העבודה בשטח 
 • כתיבת נהלי קבלת להקמה לצורך הגשתם לרשות הגז, הנהלים כוללים: 
 • (Inspection And Test Plan (ITP 
 • Change Control Procedure 
 • Excavation Trenching 
 • HDD Procedure 
 • Health And Safety Plan 
 • PE Lowering Procedure 
 • ROW Procedure 
 • PE Visual Inspection Procedure 
 • כתיבת נוהל בעברית לביצוע ריתוכי גז למערכת PE 
 • PE Welding Procedure 
 • Pipe Storage Handling And Stringing 
 • Pipe & Fittings Identification & Traceability 
 • (Quality Control Plan (QCP
 • Reinstatement Procedure 
 • ביצוע פיקוח עליון על עבודת הנחת צינור PE וריתוכים בצינור PE בשטח וכתיבת דוח שבועי לגבי איכות העבודה 


הגזה 

 • כתיבת נוהל hot commissioning 
 • כתיבת נוהל השבתה והפעלה מחדש של מתקן גז re and de commissioning 
 • כתיבת נוהל הגזה למתקנים 
 • כתיבת נוהל הגזה לקטע צינור 
 • הכנת ואגירת חומר לצורך completion certificate הגשה לרשות הגז עפ"י ה-DSD 


צינור הגז 

 • כתיבת מפרט לצינור PE 
 • כתיבת מפרט לצינור פלדה 
 • הגדרות גופים אורך הצינור 
 • הגדרות ציוד לתפעול ואחזקה של צינור 


נהלים כללי 

 • כתיבת נהלים כלליים: 
  • Factory and Field Coating for Steel Pipelines 
  • Pipeline Valves Specification 
  • Design Standard/Philosophy – פילוסופיית ההנדסה 


תוכנית הנדסית 

 • כתיבת מלל התוכנית ההנדסית 
 • עריכה והכנת תיקים להגשה הרשות הגז 
 • תגובה להערות רשות הגז ו-PB

יעוץ וליווי לחברות היקפיות: 

 

 • תביעות ביטוח בתחום הגז הטבעי 
 • יעוץ לחברות סייבר בתחום מערכות הגז הטבעי 
 • הנחיות פרויקטים לסטודנטים בתחום הגז הטבעי 
 • יעוץ מומחה למשרד האנרגיה בתחום תמ"א לצינור לגז טבעי ועוד

קוגנרציה וטריגנרציה: 

 

מפעלים המתחברים לגז טבעי עבור צרכני גז שהם בדרך כלל מבערים למיניהם תמיד ירצו לבדוק אפשרות לשימוש נוסף לגז: הוספת מנוע גז וגנרטור לשם יצור חשמל ולהשתמש בעודפי החום לשם חמום מים או יצירת קיטור או כל שימוש אחר (קוגנרציה) או להוסיף גם קרור ספיגה אשר משתמש בחום זה (טריגנרציה).

המפעל יחסוך סכומים נוספים ע"י תוספת זו.

ברשותנו הידע וכלים מיחשוביים עוצמתיים לשם בחינה והמלצה מתאימה למפעל.

דיאגמת לחצים