Search
  • Roni Korotkov

תדלוק רכבים בגז טבעי בישראל מול העולם

מול חופי ישראל פועלות אסדות גז. אותו גז טבעי יכול להיות הפתרון לעלייה המתמדת במחירי הדלק ולספק פתרון ידידותי לסביבה. המעבר לשימוש בגז טבעי נחשב לזול ופרקטי. מדינת ישראל יכולה ליהנות מגז זמין ללא תלות בגורמים חיצוניים ולהפחית את זיהום האוויר ופגיעה במקורות המים. האם זה אומר שנראה בשנים הקרובות עלייה בתדלוק בגז? ומה מצבנו לעומת העולם? על כך בכתבה.

לצורך הכנת הכתבה על תדלוק רכבים בגז טבעי, פנינו אל רוני קורוטקוב ושלמה טרגן, מומחים בתחום ויועצים לחברות, מפעלים וארגונים בתחום הגז הטבעי. השניים מציעים שירותי ייעוץ וליווי פרויקטים הקשורים להסבה ושימוש בגז טבעי.

מענה חלופי ירוק

הגז הטבעי נחשב לחלופה אקולוגית לסולר ולבנזין. הוא פולט מעט מזהמים והזמינות שלו גבוהה. בהשוואה לפתרונות הנפוצים, הגז הטבעי זול באופן משמעותי, הוא נדיף ולכן בטוח לשימוש ואינו מזהם את הקרקע ואת מקורות המים שגם כך מצומצמים. חשוב להבין כי לא מדובר על גפ"מ, אשר נמצא בשימוש בישראל מעל לעשור. הגז הטבעי קל יותר מהגפ"מ ולכן הוא נדיף, בטוח לשימוש ואינו מזהם.

הסבר רכבים לתדלוק בגז טבעי נחשבת לפעולה פשוטה ולא יקרה. רוב הרכבים היום מגיעים מהמפעל לאחר שכבר יש בהם את הבסיס הנדרש להסבר. מבחינת התדלוק, העלות זולה פי 2 לעומת הסולר ובהשוואה לכל ליטר, העלות נמוכה משלושה שקלים. במדינת ישראל המעבר של המשאיות והתחבורה הציבורית לאנרגיה ירוקה היא משמעותית ובעלת יתרונות רבים.

היתרונות של השימוש בגז טבעי

ישנם מספר יתרונות למעבר לשימוש בגז טבעי כאשר למדינת ישראל צריך להיות אינטרס לבצע את המעבר. הגז הטבעי פחות מזהם בהשוואה לפתרונות אחרים, הוא זמין ומבחינת המדינה, השימוש בו מפחית את התלות בנפט מיובא, שבסופו של דבר מעשיר את המדינות שאינן מיודדות עימנו.

השימוש בגז הטבעי מפחית את זיהום האוויר ולכן בסופו של דבר יכול להוריד באופן משמעותי את התחלואה הנגרמת בשימוש בסולר ובנזין. כאשר התחלואה פוחתת הנטל על מערכת הבריאות פוחת וניתן להשקיע את הכספים במקומות בהם יש צורך.

מצבה של ישראל מול העולם

מדינת ישראל משתרכת בכל הנוגע למעבר להנעה בגז טבעי. כבר בשנת 2017 היו בעולם כ-23 מיליון רכבים שנעו בגז טבעי. מדינות באירופה כמו גרמניה ואיטליה ואפילו סין מעודדות את השימוש בו על ידי מתן סבסוד משמעותי. בשנה זו סיפק האיחוד האירופי הנחיות בנוגע לתשתית תדלוק ביבשת כולה כך שמשאיות ורכבים פרטיים יוכלו לנוע ללא כל מגבלה.

בניגוד לעולם, בישראל המס על הגז הטבעי גבוה והתשתית עדיין נמצאת בחיתולים. בשנת 2018 החלו בהקמת 37 תחנות תדלוק בגז טבעי כשהממשלה הקצתה לצורך כך 100 מיליון שקלים. מתוך אותן תחנות 25 צפויות להיות פתוחות לקהל הרחב ו-12 מתוכן מיועדות לציי רכב ולתחבורה הציבורית. אמנם יש למדינה תוכנית לגמילה מדלקים מזהמים, תוכנית שמכוונת להפסיק את השימוש בבנזין ובסולר עד לשנת 2030, אך הדרך לשם עוד רחוקה.

הרפורמה לעידוד השימוש בגז טבעי

בעולם ניתן לראות רכבים ובעיקר רכבים מסחריים אשר מונעים בגז טבעי. היתרונות הסביבתיים והכלכליים ברורים, אך למרות הכוונה של מדינת ישראל ליישר קו ולהוביל מהפכה בצריכת האנרגיה, אנחנו עוד לא שם, או לפחות לא בתחום התחבורה. הרצון לעודד את השימוש בגז טבעי קיים בעולם וכך גם בישראל. העלויות הנמוכות ו"תוצר הלוואי" שכולל שמירה על איכות הסביבה והפחתת הפגיעה בגוף כתוצאה מחשיפה למזהמים, הם סיבות לבצע את המהפך.

הראשונים לאמץ את השינוי יהיו ככל הנראה הרכבים הכבדים וזה הזמן לעשות את ההסבה. כדי שהמדינה תגיע למצב של צמצום זיהום האוויר, שמירה על מקורות המים וכדי שכל פעולות ההנעה והשינוע יוזלו, יש להתחיל את השינוי עכשיו.

4 views0 comments